Välkommen till BRAK 2022, Branschdagarna för konst i norr!

12-13 Oktober – Clarion Hotell, Östersund

BRAK är en tvådagarskonferens där konstnärer, utställare, konstinköpare, politiker och tjänstepersoner kan träffas, knyta kontakter och lyssna på inspirerande föreläsningar. Årets upplaga har temat Gränslöst – konst över alla gränser.

”Vi omfamnar konsten som spränger gränser mellan ämnen, material, rum och identitet.”

Här finns en fördjupad text om tankarna bakom årets tema.

BRAK 2022 arrangeras i Östersund den 12-13:e oktober av Konstnärscentrum Nord med stöd från Kulturrådet, Östersund Kommun och Region Jämtland-Härjedalen. Konstnärscentrum Nord är en konstnärsdriven organisation med syfte att stärka konstnärernas arbetsmarknad.

Träffa två av konstnärerna som talar på BRAK.

Anna Erlandsson berättar om ett pågående konstverk: en skidorkester för omusikaliska! Tjuvlyssna i videon.
Vi besöker Mikael Strömberg för en pratstund om hans Erik Satie-projekt, men hamnar mitt en synt som löper amok.

Tjugo spännande programpunkter klara!

Årets program börjar utkristalliseras! Det kommer bland annat att bli spännande föreläsningar från prisade författare, filmer om rullskridskokonst och en dansföreställning. Dessutom kommer ett tiotal norrländska konstnärskap att presenteras. Sist, men inte minst, blir det en hejdundrande BRAK-fest!
Hela programmet hittar du här. Där finns även utförliga beskrivningar om talarna och programpunkterna.

Konstnärscentrum Nord arrangerar Branschdagarna för konst med stöd av: