Annika Persson-Åkeblom

Eftersom världen är komplicerad och sammansatt av många olika delar har Annika svårt för att hålla sig till ett uttryckssätt. Annika har under årens lopp främst arbetat med textila och keramiska material på många olika sätt såsom broderat fritt, broderat efter fotografier, skulpterat i lera, kombinerat lera och textila material. Hon har även experimenterat med att förvandla gamla rostiga material, videoband, vävskedar till något helt annat än det var tänkt till från början.

Annikas mål med sitt konstnärskap är att skapa nya spännande helheter av samtiden, dåtiden och de olika materialen som utmanar henne, hon försöker hitta olika spännande former, mönster och mänskliga företeelser som stimulerar skapandet till att transformeras vidare till konstverk av olika material och uttryck.  

Annika har gått två år på Konstlinjen vid Sunderby Folkhögskola och arbetar i egen ateljé på Kronan H5 samt i KKV:s lokaler i Luleå.

Måste levas, 2021

Annika Persson-Åkeblom
Konst & Design Annika P Åkeblom AB
Lulnäsvägen 315
975 95 Luleå

Folkstyre, 2021

070-343 42 52
annika.p.akeblom@gmail.com
Instagram: @perssonakeblom

Detalj på Måste levas, 2021
Detalj på Folkstyre, 2021
Allting gungar, 2020
Detalj på Allting gungar, 2020
Aftondans, 2009
Eldig, 2009
Hur kommer våra hjärnor påverkas 3?, 2020
Hur kommer våra hjärnor påverkas 4?, 2020
Välkommen, 2013 & 2020
Detalj på Välkommen, 2013 och 2020
Sista droppen, 2020
En spricka i maskineriet, 2020
Storgatan Luleå, 2020
Vad gjorde vi för fel?, 2020
I trygg famn, 2018
Utesluten, 2022