Camilla Wolgers

Jag följer naturens och djurens dygns- och årsrytmer och iakttar med stort intresse den naturliga balans som råder där mellan vila och aktivitet.

Förutom dessa motsatser finns ett mellanrum där transformationen sker. I detta mellanrum uppstår ett andrum och möjlighet till reflektion.

Det är utifrån de rummet som jag arbetar.

Jag betraktar landskapet från så många håll som möjligt. Jag undrar över det, dröjer vid det. Jag rör vid varje årstid med mina händer och jag lyssnar till alla ljud som skapas där.

Intryck blir till poetiska betraktelser i bild och text.

Camilla Wolgers
Öhn 430
83392 Strömsund
Tel. 070 333 10 28
camilla.wolgers@live.se

Jag hälsar på höstsommar
Jag hälsar på vårvintern
Fält i transformation
Himlens fält, vårvinter
Himlens fält, försommar
Vinterlador 1
Vinterlador 2
Diptyk. Jämtland, gården. 2019
T.v: Olja på duk. 50 x 60 cm
T.h: Olja på duk. 50 x 50 cm