Gunilla Samberg

Jag arbetar med bilder, objekt och performance, ofta med textbaserad och konceptuell utgångspunkt. Utställningen SomKropp och projektet KortKjol  med ett feministiskt ställningstagande, visades i Umeå, Gävle och Luleå konsthallar 2019 – 2020. Convoy, 2014 – 2018, en kollektiv process gestaltar klimatfrågan och framtiden. Uppdrag har genomförts för Linköpings kommun Konsten gör livet större än konsten, 2018 samt Uppsåt i Uppsala kommuns nya stadshus på temat demokrati, invigning  2022. November 2022 visas föreställningen Styckevis och Helt i Kulturmejeriet i Umeå.

Jag tänker att vi som konstnärer behövs mer än någonsin nu när högervindarna blåser genom samhället, det går snabbt. På högerkanten förnekas klimathotet och de katastrofala förändringar vi går till mötes. Ett konst- och kulturförakt breder ut sig med hot mot konstens möjligheter att agera på egna villkor. Likaså hot mot nyskapande kultur och fria medier. Jämställdheten och därmed demokratin är i farozonen. Jag vill ta kampen med fortsatta projekt, såväl medskapande som med solo-gestaltningar. Våren 2023 kommer jag att genomföra ett projekt där jag tar berättelsen om Marie Genviève van Gothem vidare, hon som var Edgar Degas favoritmodell, utsatt för övergrepp innan hon fyllt femton, i likhet med många medsystrar. Det skedde i en tillåtande patriarkal struktur inom Parisoperan. Metoo-revolten och barnkonventionen är viktiga statements i kampen för rätten till sin kropp. 

www.gunilla.samberg.com

Kontaktuppgifter
e-post: samberggunilla@gmail.com 
telefon: 070-6939171

Sar-a-spekter.

Kollektiv performance i samband med kritik av Sara Kulturhus i Skellefteå.

Foto: Krister Hägglund, Skellefteå

Flyktlinjer (detalj)
KortKjol
Gunilla Samberg framför en del av verket Uppsåt för Uppsala kommun
Flyktlinjer
Marie och Marlene

Password: kortkjol19