Ina Palm

”Projekt Svansjön” 

Norra Orientens utställning ”Skärvor och mönster”.
Mariebergs sågverksområde 2022.

Med naturen och mytologin som inspirationskälla bearbetar jag i min konst frågor om individens plats i universum och livets kretslopp. Jag vill gestalta ett alternativ till det materiella i samhället.

Vi vet ju alla att svanar är vita. Den svarta svanens uppdykande symboliserar en oväntad händelse.

Jag jobbar utifrån rummet och bygger stora skulpturer som är lätta och små skulpturer som är tunga. Här tillåter jag mig att vara fri i ett experimenterande med olika tekniker. För att förtydliga ett tillstånd eller t.ex. tid, bygger jag ibland in rörelse och/eller ljud. Mekaniken redovisas och får bli en del av konstverket. Jag gillar kraftfulla och gärna lite brutala färger och är noga i val av material; det kan handla om allt från siden till betong.

Ina Palm
Härnösand, Västernorrland
inapalm1380@gmail.com
www.inapalm.se