Kerstin Lindström

Syntes

Konsten ger mig verktyg att hantera tillvaron. Arbetet startar i mötet med en ny plats eller i samarbete med andra. Det kan handla om en aktuell händelse eller en gnagande tanke som behöver vridas, vändas och förstås. I min praktik pågår en växelvis process där tanken möter handen för att sedan genom det egna gestaltandet återvända till tanken. Idéerna behöver koppla till en kroppslig förnimmelse, få ett svar i mina händer för att utvecklas till färdiga objekt. Jag arbetar med objekt, installation och performance, ofta med inslag av textila tekniker och material.

Kerstin Lindström
Hälletorp 219
871 42 Härnösand
telefon: 070 6044864
e-mail: k.lindstrom.harnosand@gmail.com www.kerstinlindstrom.se
Instagram: @k.lindstrom.harnosand