Magdalena Brunzell

Från att vilja avbilda det för mig vackra i min omgivning, har jag kommit till en punkt där jag vill ta fram en känsla, en slags själ hos det jag tagit mig an att gestalta. Efter det omedelbara mötet med djuren, människokroppen, den oexploaterade naturen, jobbar jag mig försiktigt genom ytan för att söka mig djupare, bortom det vi ser med blotta ögat. Kan jag med min konst minska distansen mellan djur, natur och människa? Vägledd av frågan möter jag blicken, jag målar blicken hos den jag ställts inför.

I mitt måleri finns en strävan efter att nå fler dimensioner. Jag söker spänningen, det som händer när linjer möts, bryts eller korsar varandra. Att låta en blick fylla i det som inte är ifyllt, att följa linjer bortom det som ej är utmålat. I kompositionen letar jag mig fram med kolstift och färgfält, bland tillfälligheter och medvetna val. Med sparsam kolorit tar jag mig frihet att lägga till och skala bort. Jag gräver där jag står. Mina motiv finns runt om mig – renar, fjällkor, nakna fjäll silhuetter, stillheten. Det är inte de faktiska, fysiska djuren jag visar som är viktiga, utan vad dessa påminner om. Det är en tillvaro många av oss befinner sig alltför långt ifrån. Vi har på många sätt vänt ryggen åt djur och natur i vårt moderna samhälle.

Då jag som konstnär skapats av den tid och av de människor jag lever bland, vill jag med min konst spegla ett slags andligt behov hos oss. Fjällens vidder kan få oss att känna av livets oöverblickbarhet och upplevelsen sätter livet i ett större sammanhang. Att ta mig an och låta mitt skapande formas av dessa frågor kräver sammanhållen tid. Det är denna väg jag framöver vill gå – jag vill finna sätt att visa hur vi genom fördjupad samhörighet med naturen kan känna respekt inför allt levande. Genom en utställning vill jag sedan skildra allt detta, högt och lågt. Jag vill hjälpa till att fylla ett tomrum. Lyssna till det som inte hörs, stilla en längtan.

Magdalena Brunzell
Tel. 070 382 21 06
www.millustration.se