Margareta Danhard

Projektet OFRIHETENSRUM bygger på fyra kvinnliga öden. De för barnamord anklagade: Pigan Stina Nilsdotter i Bjuråker, hushållerskan Maria Fondelius i Hedesunda, pigan Margta Carlsdotter Björk i Delsbo och pigan Kerstin Larsdotter i Skog.

Genom sitt konstnärliga arbete har Margareta Danhard låtit dessa kvinnor få ta plats.

Det som intresserar Danhard är att växla mellan de olika språken, det akademiska och det konstnärliga. När det gäller barnamord blir det analytiskt tydligt hur systemet, det patriarkala, där kvinnorna å ena sidan skulle vara underordnade och blyga och å andra sidan skulle ansvara för att inte bli förförda, eftersom männen till naturen var mer burdusa, påverkade kvinnornas möjlighet att agera. Att kvinnorna ströp sina egna nyfödda barn ser Danhard inte som ett personligt brott utan som ett systembrott, ett normativt och institutionellt (inom kyrkan, rättsväsendet och husbondeväldet) brott, byggt på att män kunde undkomma sitt fadersansvar. Danhard går här in i de olika rummen där kvinnorna vistades, undersöker dem med sina sinnen och tar till sig de impulser de ger till gestaltande. En viktig del i projektet är att förstå vad som levt vidare in i vår tid. 

Yllestrumpebandsmanifestet är en del i det arbetet, där hon bjuder in till att interagera: Vad vill vi förändra för att nå ett mer jämlikt samhälle på alla plan!?

Konstprocessen har resulterat i en rad olika verk: objekt, installationer, film, manifest med flätade yllestrumpeband, performance, blogg, målning, tryck, broderi, vandring m.m.

Av de tiotal filmer som ingår i projektet finns några utlagda på nätet

Ofrihetensrum – Margtas sista resa, 3.28 minuter: Denna film bygger på situationer som Danhard prövat att vistats i.
Yllestrumpebandsmanifest – in process I, 3.50 min: Denna film bygger på de yllestrumpeband som vid detta tillfälle hade flätats och de texter som hör ihop med banden.

Band flätade i nådens år (av Linnea Larsson Holm), 2.17 min: Denna film bygger på de band som en av deltagarna i det interaktiva verket Yllestrumpebandsmanifestethar flätat inklusive de reflektioner hon gjort.
Se: http://danhard.se/md/wordpress/53-band-flatade-i-nadens-ar/

Om du som läser detta vill delta i yllestrumpebandsmanifestet flätar du ett band, skriver en text om vad du vill förändra för att nå en mer jämlik värld på alla plan.

Skicka band och text till Margareta Danhard,
Holmenvägen 57, 827 61 Färila.

Bandet kommer sedan med vid nästa utställningstillfälle.

Verket Litet bylte är en del av konstprojektet Ofrihetensrum som består av flera delar som hänger ihop: objekt, installation, film, manifest med flätade yllestrumpeband, performance, blogg, målning, tryck, broderi, vandring m.m. Exempelvis objektet Litet bylte gestaltas i filmen Byltet (5:34 minuter). Projektet är ett undersökande av vad kroppar upplever när de vistas i olika historiska rum, platser och situationer. Utgångspunkten i denna process är genushistorisk och grundar sig i fyra för barnamord anklagade kvinnor från Gävleborgs län kring sekelskiftet 1800. 

För fler verk se:
www.danhard.se
#ofrihetensrum
blogg: http://danhard.se/md/wordpress/blog/

Margareta Danhard,
073-073 4330

Litet bylte