Konstnär på plats!

Konstnärscentrum Nords syfte är att skapa arbete för föreningens medlemmar. BRAK 2022 är ett utmärkt tillfälle att knyta konstnärer och uppdragsgivare närmare varandra. Tio av våra medlemmar kommer att göra korta presentationer på scen men även övriga medlemmar har chansen att synas, under rubriken Konstnär på plats! Är du en av dem?

Som medlem i Konstnärscentrum Nord har möjlighet att bli en Konstnär på plats. Det innebär att en kort introduktion till ditt konstnärsskap kommer finnas i programbladet och på våra sociala medier. Dessutom kommer det finnas utrymme för en längre presentation här på hemsidan.

Hur många Konstnär på plats finns det plats för?

De tjugo första som anmäler sig får vara med. Är du inte en av dem går det givetvis bra att ta med sig eget marknadsföringsmaterial, som t.ex. broschyrer, till BRAK.

Varför ska jag vara med på detta?

Förutom att ditt konstnärsskap syns kommer de tjugo konstnärerna att få resa och logikostnader subventionerade. Om du är en av våra medlemmar från Västerbotten har du dessutom möjlighet att söka mobilitetsstöd för deltagande från Region Västerbotten.

Vilket material behöver jag skrapa ihop?

Till programbladet ser vi gärna ett fotografi på dig med ett representativt verk. Dessutom en kort text på max 570 tecken (inklusive mellanslag) som beskriver vad du gillar att arbeta med.

Till sociala medier och hemsidan får du gärna skicka fler fotografier, en utförligare text samt ljud- och video-verk.

Glöm inte att ange kontaktuppgifter så att uppdragsgivarna kan nå dig.

Ditt material behöver vi ha senast 23 augusti.

Hur vet uppdragsgivarna på plats att jag är en konstnärerna?

Du som deltar i Konstnär på plats kommer vara utmärkt utmärkt med hjälp av en Konstnär på plats-badge. Den får du vid registreringen på onsdagsmorgonen.

Hur anmäler jag mig?

I samband med att du anmäler dig till BRAK2022 kommer det finnas möjlighet att klicka i att du vill delta i Konstnär på plats. Vi kontaktar dig om du är en av de tjugo första. Anmäler dig till BRAK 2022 gör du här.

Observera att medverkan i programbladet inte innebär att du presenterar ditt konstnärsskap från scenen. 

Har du fler frågor?

Vänligen sänd e-post till konstnarpaplats@brak2022.se

Logotyp för Konstnär på plats!

Så här kan det komma att se ut i programbladet: