Den (fiktiva) norrlandsgrenen av den intergalaktiska brakmyndigheten nås enklast medelst e-post: brak(a)kc-nord.org

Syftet med BRAK är att lyfta och diskutera konstnärlig kompetens och arbetsförhållanden, att stärka kontakten mellan konstnärer inom de fem nordligaste länen och främja utbytet mellan konstnärer och andra aktörer inom konstfältet – regionalt och nationellt.

Arrangörsgrupp

Maria Ahlström
Brakgeneral
Projektledare
070 576 49 49
Maria Olsson
Brakexpert 
Maria Lewis
Brakpresident
Maria K Olsson
Exekutiv K Brakmästare
Madeleine Sillfors
Junior Senior Brak-advisor
Karin Öst
Diplomerad Brakolog
Birgitta Linhart
Brakminister
Gustaf Lord
Brakintendent
Ansvarig för marknad och hemsida
0705-84 34 72