Gränslöst

Konst över alla gränser

Vi lever i en gränslös värld, åtminstone på vissa plan. Vilka möjligheter och svårigheter innebär det för konstnärer och samhälle? Samarbeten och verk över flera discipliner naturligtvis, men också det fysiskt gränslösa rum som digital teknik medför.

Och om vi vänder oss inåt, mot oss själva som konstnärer – skapar gränslösheten kontakt eller fjärmar den oss från publik och samtal? Vad innebär de fysiska gränser som faktiskt finns? Vad kan vi lära av varandras identitet? Oväntade möten som ännu inte hänt, kan de bli möjliga?

Vi måste också fråga oss: När når vi vår gräns? Ekonomiskt, fysiskt, mentalt, planetärt? Det här är frågor vi som konstnärer arbetar med konkret. Precis som institutioner och det övriga samhället men kanske på andra sätt. Nu kan vi passa på att tillsammans leta oss in i dessa tankar, inspireras och kanske störas, utifrån olika professionella perspektiv.

Brakmyndigheten