Elisabeth Athle

Omvandling pågår–process pågår

Inveckling–utveckling–avveckling

Från tvådimensionellt till fler dimensioner

Handen är viktig

Tid-träd-skog-naturen-växter-rötter-frön-svampar-lavar-jord-vatten-grenar-pinnar-återbruk av ärvda föremål-tyger-trasor-vävstolar-krattor-sågar-böcker-saker-verktyg-mm, visar vägen till tiden och innehållet.

Performance-installationer-miljögestaltning

Objekt,foto,ljud,film,måleri,grafik,skulptur

elisabeth.athle@bahnhof.se
+46 73 054 31 90