Hilde van Amelsvoort

Livet händer i detaljerna
Morgonrodnad

Min skapande process är vanligtvis ett sökande inifrån – utåt, att gestalta mina intryck, det som berör mig. Det brukar vara en ensam process där jag utifrån mina intryck har en idé, en form eller en färg som jag vill jobba med.

I skapandets bubbla brottas jag med mina idéer, tankar, känslor och uttryck och försöker finna den form eller stämning som jag söker.

För mig är konst en form av kommunikation. Dels den inre kommunikationen som försöker uttrycka sig utåt i skapandets process, dels i form av den kommunikation som sker genom betraktarens upplevelse då denna får se och uppleva det färdiga verket. Det viktigaste är kanske inte vad som berättas utan vad som mottagaren upplever.

Kreativitet och inspiration är för mig inte något som kommer ur tomma intet. I min konst får jag inspiration och idéer av att hålla på. Jag gör någonting varje dag, någon fem-minuters-grej med bara krumelurer eller en kort text. Då håller jag kontakt med min kreativitet. Då kommer också idéerna.
Jag tror att vi alla kan hitta skapandet inom oss. Vi hittar olika uttryckssätt, men utmaningen är att hålla kontakt med skapandets källa inom oss bland alla ”måsten” i vardagen.

Det grafiska bladet ”Morgonrodnad”, är en monotypi i format 78x106cm. Jag gillar att både jobba stort och ibland i smått format. Det är ett verk ur serien ”Skuggor”. Projektet är en utforskning av skuggor. Jag har fotograferat olika skuggor och bearbetat bilderna till stora monotypier. Det blir spännande, vackra och intrigerande former. Jag använder fysiska skuggor för att utforska processen att nå inre skuggor och upptäcka deras former, budskap och uttryck.

”Muttos” är ett grafiskt blad ur en serie som hyllar Norrbotten. Med fotopolymer som grafisk teknik har jag bearbetat egna fotografier till kontemplativa introverta betraktanden.

Hilde van Amelsvoort
Tel: 0702 589097
mejl: hilde_holland@hotmail.com

Muttos