Konstnär på plats

Gunilla Samberg

Gunilla Samberg

Jag arbetar med bilder, objekt och performance, ofta med textbaserad och konceptuell utgångspunkt. Utställningen SomKropp och projektet KortKjol  med ett feministiskt ställningstagande, visades i Umeå, Gävle och Luleå konsthallar 2019 – 2020. Convoy, 2014 – 2018, en kollektiv process gestaltar klimatfrågan och framtiden. Uppdrag har genomförts för Linköpings kommun Konsten gör livet större än konsten, 2018 samt Uppsåt i Uppsala kommuns nya stadshus på temat demokrati, invigning  2022. November 2022 visas föreställningen Styckevis och Helt i Kulturmejeriet i Umeå.

Jag tänker att vi som konstnärer behövs mer än någonsin nu när högervindarna blåser genom samhället, det går snabbt. På högerkanten förnekas klimathotet och de katastrofala förändringar vi går till mötes. Ett konst- och kulturförakt breder ut sig med hot mot konstens möjligheter att agera på egna villkor. Likaså hot mot nyskapande kultur och fria medier. Jämställdheten och därmed demokratin är i farozonen. Jag vill ta kampen med fortsatta projekt, såväl medskapande som med solo-gestaltningar. Våren 2023 kommer jag att genomföra ett projekt där jag tar berättelsen om Marie Genviève van Gothem vidare, hon som var Edgar Degas favoritmodell, utsatt för övergrepp innan hon fyllt femton, i likhet med många medsystrar. Det skedde i en tillåtande patriarkal struktur inom Parisoperan. Metoo-revolten och barnkonventionen är viktiga statements i kampen för rätten till sin kropp. 

www.gunilla.samberg.com

Kontaktuppgifter
e-post: samberggunilla@gmail.com 
telefon: 070-6939171

Sar-a-spekter.

Kollektiv performance i samband med kritik av Sara Kulturhus i Skellefteå.

Foto: Krister Hägglund, Skellefteå

Flyktlinjer (detalj)
KortKjol
Gunilla Samberg framför en del av verket Uppsåt för Uppsala kommun
Flyktlinjer
Marie och Marlene

Password: kortkjol19

Camilla Wolgers

Camilla Wolgers

Jag följer naturens och djurens dygns- och årsrytmer och iakttar med stort intresse den naturliga balans som råder där mellan vila och aktivitet.

Förutom dessa motsatser finns ett mellanrum där transformationen sker. I detta mellanrum uppstår ett andrum och möjlighet till reflektion.

Det är utifrån de rummet som jag arbetar.

Jag betraktar landskapet från så många håll som möjligt. Jag undrar över det, dröjer vid det. Jag rör vid varje årstid med mina händer och jag lyssnar till alla ljud som skapas där.

Intryck blir till poetiska betraktelser i bild och text.

Camilla Wolgers
Öhn 430
83392 Strömsund
Tel. 070 333 10 28
camilla.wolgers@live.se

Jag hälsar på höstsommar
Jag hälsar på vårvintern
Fält i transformation
Himlens fält, vårvinter
Himlens fält, försommar
Vinterlador 1
Vinterlador 2
Diptyk. Jämtland, gården. 2019
T.v: Olja på duk. 50 x 60 cm
T.h: Olja på duk. 50 x 50 cm

Margareta Danhard

Margareta Danhard

Projektet OFRIHETENSRUM bygger på fyra kvinnliga öden. De för barnamord anklagade: Pigan Stina Nilsdotter i Bjuråker, hushållerskan Maria Fondelius i Hedesunda, pigan Margta Carlsdotter Björk i Delsbo och pigan Kerstin Larsdotter i Skog.

Genom sitt konstnärliga arbete har Margareta Danhard låtit dessa kvinnor få ta plats.

Det som intresserar Danhard är att växla mellan de olika språken, det akademiska och det konstnärliga. När det gäller barnamord blir det analytiskt tydligt hur systemet, det patriarkala, där kvinnorna å ena sidan skulle vara underordnade och blyga och å andra sidan skulle ansvara för att inte bli förförda, eftersom männen till naturen var mer burdusa, påverkade kvinnornas möjlighet att agera. Att kvinnorna ströp sina egna nyfödda barn ser Danhard inte som ett personligt brott utan som ett systembrott, ett normativt och institutionellt (inom kyrkan, rättsväsendet och husbondeväldet) brott, byggt på att män kunde undkomma sitt fadersansvar. Danhard går här in i de olika rummen där kvinnorna vistades, undersöker dem med sina sinnen och tar till sig de impulser de ger till gestaltande. En viktig del i projektet är att förstå vad som levt vidare in i vår tid. 

Yllestrumpebandsmanifestet är en del i det arbetet, där hon bjuder in till att interagera: Vad vill vi förändra för att nå ett mer jämlikt samhälle på alla plan!?

Konstprocessen har resulterat i en rad olika verk: objekt, installationer, film, manifest med flätade yllestrumpeband, performance, blogg, målning, tryck, broderi, vandring m.m.

Av de tiotal filmer som ingår i projektet finns några utlagda på nätet

Ofrihetensrum – Margtas sista resa, 3.28 minuter: Denna film bygger på situationer som Danhard prövat att vistats i.
Yllestrumpebandsmanifest – in process I, 3.50 min: Denna film bygger på de yllestrumpeband som vid detta tillfälle hade flätats och de texter som hör ihop med banden.

Band flätade i nådens år (av Linnea Larsson Holm), 2.17 min: Denna film bygger på de band som en av deltagarna i det interaktiva verket Yllestrumpebandsmanifestethar flätat inklusive de reflektioner hon gjort.
Se: http://danhard.se/md/wordpress/53-band-flatade-i-nadens-ar/

Om du som läser detta vill delta i yllestrumpebandsmanifestet flätar du ett band, skriver en text om vad du vill förändra för att nå en mer jämlik värld på alla plan.

Skicka band och text till Margareta Danhard,
Holmenvägen 57, 827 61 Färila.

Bandet kommer sedan med vid nästa utställningstillfälle.

Verket Litet bylte är en del av konstprojektet Ofrihetensrum som består av flera delar som hänger ihop: objekt, installation, film, manifest med flätade yllestrumpeband, performance, blogg, målning, tryck, broderi, vandring m.m. Exempelvis objektet Litet bylte gestaltas i filmen Byltet (5:34 minuter). Projektet är ett undersökande av vad kroppar upplever när de vistas i olika historiska rum, platser och situationer. Utgångspunkten i denna process är genushistorisk och grundar sig i fyra för barnamord anklagade kvinnor från Gävleborgs län kring sekelskiftet 1800. 

För fler verk se:
www.danhard.se
#ofrihetensrum
blogg: http://danhard.se/md/wordpress/blog/

Margareta Danhard,
073-073 4330

Litet bylte

Hilde van Amelsvoort

Hilde van Amelsvoort

Livet händer i detaljerna
Morgonrodnad

Min skapande process är vanligtvis ett sökande inifrån – utåt, att gestalta mina intryck, det som berör mig. Det brukar vara en ensam process där jag utifrån mina intryck har en idé, en form eller en färg som jag vill jobba med.

I skapandets bubbla brottas jag med mina idéer, tankar, känslor och uttryck och försöker finna den form eller stämning som jag söker.

För mig är konst en form av kommunikation. Dels den inre kommunikationen som försöker uttrycka sig utåt i skapandets process, dels i form av den kommunikation som sker genom betraktarens upplevelse då denna får se och uppleva det färdiga verket. Det viktigaste är kanske inte vad som berättas utan vad som mottagaren upplever.

Kreativitet och inspiration är för mig inte något som kommer ur tomma intet. I min konst får jag inspiration och idéer av att hålla på. Jag gör någonting varje dag, någon fem-minuters-grej med bara krumelurer eller en kort text. Då håller jag kontakt med min kreativitet. Då kommer också idéerna.
Jag tror att vi alla kan hitta skapandet inom oss. Vi hittar olika uttryckssätt, men utmaningen är att hålla kontakt med skapandets källa inom oss bland alla ”måsten” i vardagen.

Det grafiska bladet ”Morgonrodnad”, är en monotypi i format 78x106cm. Jag gillar att både jobba stort och ibland i smått format. Det är ett verk ur serien ”Skuggor”. Projektet är en utforskning av skuggor. Jag har fotograferat olika skuggor och bearbetat bilderna till stora monotypier. Det blir spännande, vackra och intrigerande former. Jag använder fysiska skuggor för att utforska processen att nå inre skuggor och upptäcka deras former, budskap och uttryck.

”Muttos” är ett grafiskt blad ur en serie som hyllar Norrbotten. Med fotopolymer som grafisk teknik har jag bearbetat egna fotografier till kontemplativa introverta betraktanden.

Hilde van Amelsvoort
Tel: 0702 589097
mejl: hilde_holland@hotmail.com

Muttos

Magdalena Brunzell

Magdalena Brunzell

Från att vilja avbilda det för mig vackra i min omgivning, har jag kommit till en punkt där jag vill ta fram en känsla, en slags själ hos det jag tagit mig an att gestalta. Efter det omedelbara mötet med djuren, människokroppen, den oexploaterade naturen, jobbar jag mig försiktigt genom ytan för att söka mig djupare, bortom det vi ser med blotta ögat. Kan jag med min konst minska distansen mellan djur, natur och människa? Vägledd av frågan möter jag blicken, jag målar blicken hos den jag ställts inför.

I mitt måleri finns en strävan efter att nå fler dimensioner. Jag söker spänningen, det som händer när linjer möts, bryts eller korsar varandra. Att låta en blick fylla i det som inte är ifyllt, att följa linjer bortom det som ej är utmålat. I kompositionen letar jag mig fram med kolstift och färgfält, bland tillfälligheter och medvetna val. Med sparsam kolorit tar jag mig frihet att lägga till och skala bort. Jag gräver där jag står. Mina motiv finns runt om mig – renar, fjällkor, nakna fjäll silhuetter, stillheten. Det är inte de faktiska, fysiska djuren jag visar som är viktiga, utan vad dessa påminner om. Det är en tillvaro många av oss befinner sig alltför långt ifrån. Vi har på många sätt vänt ryggen åt djur och natur i vårt moderna samhälle.

Då jag som konstnär skapats av den tid och av de människor jag lever bland, vill jag med min konst spegla ett slags andligt behov hos oss. Fjällens vidder kan få oss att känna av livets oöverblickbarhet och upplevelsen sätter livet i ett större sammanhang. Att ta mig an och låta mitt skapande formas av dessa frågor kräver sammanhållen tid. Det är denna väg jag framöver vill gå – jag vill finna sätt att visa hur vi genom fördjupad samhörighet med naturen kan känna respekt inför allt levande. Genom en utställning vill jag sedan skildra allt detta, högt och lågt. Jag vill hjälpa till att fylla ett tomrum. Lyssna till det som inte hörs, stilla en längtan.

Magdalena Brunzell
Tel. 070 382 21 06
www.millustration.se

Elisabeth Athle

Elisabeth Athle

Omvandling pågår–process pågår

Inveckling–utveckling–avveckling

Från tvådimensionellt till fler dimensioner

Handen är viktig

Tid-träd-skog-naturen-växter-rötter-frön-svampar-lavar-jord-vatten-grenar-pinnar-återbruk av ärvda föremål-tyger-trasor-vävstolar-krattor-sågar-böcker-saker-verktyg-mm, visar vägen till tiden och innehållet.

Performance-installationer-miljögestaltning

Objekt,foto,ljud,film,måleri,grafik,skulptur

elisabeth.athle@bahnhof.se
+46 73 054 31 90

Elin B Ståhl

Elin B Ståhl

Jag målar abstrakt. Väljer färger intuitivt. Utgår från en tom duk, hittar till närvaron i kroppen, där andning låter rörelsen komma inifrån. Lager på lager lägger jag på färgen med den energin, följer det som kommer i uttrycket utan att försöka styra. Genom det taktila med oljan och färgerna får jag kontakt med det som vill komma fram till ett uttryck, en känsla, nåt som skaver, eller en enhet. 

Elin B Ståhl
073-0322237
konst@elinbstahl.se
www.elinbstahl.se

Annika Persson-Åkeblom

Annika Persson-Åkeblom

Eftersom världen är komplicerad och sammansatt av många olika delar har Annika svårt för att hålla sig till ett uttryckssätt. Annika har under årens lopp främst arbetat med textila och keramiska material på många olika sätt såsom broderat fritt, broderat efter fotografier, skulpterat i lera, kombinerat lera och textila material. Hon har även experimenterat med att förvandla gamla rostiga material, videoband, vävskedar till något helt annat än det var tänkt till från början.

Annikas mål med sitt konstnärskap är att skapa nya spännande helheter av samtiden, dåtiden och de olika materialen som utmanar henne, hon försöker hitta olika spännande former, mönster och mänskliga företeelser som stimulerar skapandet till att transformeras vidare till konstverk av olika material och uttryck.  

Annika har gått två år på Konstlinjen vid Sunderby Folkhögskola och arbetar i egen ateljé på Kronan H5 samt i KKV:s lokaler i Luleå.

Måste levas, 2021

Annika Persson-Åkeblom
Konst & Design Annika P Åkeblom AB
Lulnäsvägen 315
975 95 Luleå

Folkstyre, 2021

070-343 42 52
annika.p.akeblom@gmail.com
Instagram: @perssonakeblom

Detalj på Måste levas, 2021
Detalj på Folkstyre, 2021
Allting gungar, 2020
Detalj på Allting gungar, 2020
Aftondans, 2009
Eldig, 2009
Hur kommer våra hjärnor påverkas 3?, 2020
Hur kommer våra hjärnor påverkas 4?, 2020
Välkommen, 2013 & 2020
Detalj på Välkommen, 2013 och 2020
Sista droppen, 2020
En spricka i maskineriet, 2020
Storgatan Luleå, 2020
Vad gjorde vi för fel?, 2020
I trygg famn, 2018
Utesluten, 2022

Kerstin Hedström

Kerstin Hedström

Kerstin Hedström om sin skulptur Corona, gjord av laboratorieglas D50 H87

Jag lägger stor vikt vid de saker jag omges med, särskilt i ögonblick och faser av mitt liv som innebär mycket känslomässigt. Tingen bär tysta vittnesmål och blir symboler för skeenden, känslor och erfarenheter.

När jag vill berätta om något i en skulptur eller installation använder jag ofta just sådana betydelsebärare, sammanställda till mönster, ytor och former. 

Jag är en långsam person, långsam i tanke, uttryck och känslor. Det avspeglas också i min konst – jag arbetar med slow-art. 

I min konst vill jag skapa meditativa platser och miljöer som ger utrymme för ro, eftertanke och kontemplation.

Som material använder jag oftast förbrukade föremål, saker med historia. Material som bryter och reflekterar ljus, och som ger optiska effekter, förekommer ofta i mina verk.

Kerstin Hedström
Kulturakuten
Repslagargatan 8
972 39 Luleå
072-20 30 072
kh.slowart@gmail.com
www.slow-art.se

Anders Suneson

Anders Suneson

Jag jobbar med träskulptur och bildkonst. Jag har också illustrerat och skrivit ett 20 tal barnböcker. Jag har atelje på Härke konstcentrum.

Mina träskulpturer gör jag gjort som konstnärlig utsmyckning till förskolor och skolor. Jag skulpterar också träfigurer till lekmiljöer och museer.

Inom bildkonst jobbar jag med måleri, grafik och skulptur.

Anders Suneson
Telefon: 46 (0)70 58 08 469
www.tecknadebilder.se
www.tecknadebilderforlag.se

Kerstin Lindström

Kerstin Lindström

Syntes

Konsten ger mig verktyg att hantera tillvaron. Arbetet startar i mötet med en ny plats eller i samarbete med andra. Det kan handla om en aktuell händelse eller en gnagande tanke som behöver vridas, vändas och förstås. I min praktik pågår en växelvis process där tanken möter handen för att sedan genom det egna gestaltandet återvända till tanken. Idéerna behöver koppla till en kroppslig förnimmelse, få ett svar i mina händer för att utvecklas till färdiga objekt. Jag arbetar med objekt, installation och performance, ofta med inslag av textila tekniker och material.

Kerstin Lindström
Hälletorp 219
871 42 Härnösand
telefon: 070 6044864
e-mail: k.lindstrom.harnosand@gmail.com www.kerstinlindstrom.se
Instagram: @k.lindstrom.harnosand

Ina Palm

Ina Palm

”Projekt Svansjön” 

Norra Orientens utställning ”Skärvor och mönster”.
Mariebergs sågverksområde 2022.

Med naturen och mytologin som inspirationskälla bearbetar jag i min konst frågor om individens plats i universum och livets kretslopp. Jag vill gestalta ett alternativ till det materiella i samhället.

Vi vet ju alla att svanar är vita. Den svarta svanens uppdykande symboliserar en oväntad händelse.

Jag jobbar utifrån rummet och bygger stora skulpturer som är lätta och små skulpturer som är tunga. Här tillåter jag mig att vara fri i ett experimenterande med olika tekniker. För att förtydliga ett tillstånd eller t.ex. tid, bygger jag ibland in rörelse och/eller ljud. Mekaniken redovisas och får bli en del av konstverket. Jag gillar kraftfulla och gärna lite brutala färger och är noga i val av material; det kan handla om allt från siden till betong.

Ina Palm
Härnösand, Västernorrland
inapalm1380@gmail.com
www.inapalm.se

Irina Laaja

Irina Laaja

Anxiety Fig.1

Kroppens komplexitet och signifikation fascinerar mig; hur något så konkret och självklart också är så krångligt och svårt. Hur syner på, och definitioner av, sexualitet, normalitet och obscenitet vävts in, mellan och genom våran fysik och vårt undermedvetna.

Jag dras till det underliga, nästan obehagliga, bestående av både smärta och humor; något lite osäkert och obekvämt, men som inte ber om ursäkt för sig.Min praktik är både konceptuell och konfessionell, med stort fokus på processen och min egna kropp, samt de upplevelser som härrör ur det. Genom det hoppas jag närma mig frågor om vad en kropp är, om vad den kan vara, och om förhållandet mellan ”kroppen” och “jaget”.
Min bakgrund inom modedesign påverkar mitt konstnärliga arbete och jag tenderar att återvända till textil och skulptur, ofta med tekniker relaterade till hantverk och mönsterkonstruktion. Jag stod dock kritisk mot vissa aspekter av modeindustrin och ifrågasatte särskilt dess relation till kroppen, men också min egen position inom industrin. Den inre konflikten bidrog sedan till en omvärdering av mitt användande av kropp och material, och mitt arbete tog en annan riktning där jag istället för att arbeta för kroppen, började inkludera kroppen i mitt arbete.

Jag har länge tyckt om att arbeta med återvunna material, och tidigare främst textil. Numera inkluderar jag andra material till större utsträckning, och inför min senaste separatutställning Löken Blommar på Galleri Alva i Umeå (Våren 2022) arbetade jag med en serie skulpturala verk i blandat material där jag använde mig av textila och återvunna material/objekt, samt partier gjutna i Jesmonite. 


I mitt konstnärskap och i de kroppsdelar jag separerar, vänder, förvrider, och upprepar till nya egna entiteter finns ibland en längtan efter objektivitet gentemot det subjektiva, och jag ville göra ett försök till. 

Jag plockar gärna isär kroppen, sorterar upp delarna och går igenom dem en efter en. Vänder, förvrider, och upprepar till nya egna entiteter. En skulptur av en hand blir således inte en hand utan en studie av vad en hand är och en fantasi om vad den kan vara.

Inför utställningen Löken blommar tillkom verket “Self-portrait in blue” en skulptur i virkad återvunnen textil och avgjutningar av mina händer i jesmonite.
Mellan den virkade textilen och jesmoniten uppstod ett intressant möte, dels mellan materialens egenskaper och uttryck, men också mellan processer. Virkning förekommer ofta i mitt arbete och den repetitiva, monotona arbetsprocessen intresserar mig. Intuitivt och relativt fritt utifrån en idé bygger jag, rad för rad, upp en form, till skillnad från gjutningens mer absoluta tillvägagångssätt där formen (resultatet) står klart redan från början.

Irina Laaja


info@irinalaaja.com
www.irinalaaja.com
Instagram @irina.laaja

Flat Tire
Gul Blend
There between butterfly and forward seated bend
Lump
I wanted to be a monument but I guess I’m just a body
LOOP (detalj)
LOOP
Self-portrait in blue
Untitled
Portrait of me in you if you were your own
Schyssta lökar detalj 1
Schyssta lökar detalj 3
Schyssta lökar detalj 2

Elin Hjulström Lord

Elin Hjulström Lord

Jag jobbar både stort och smått, men oftast med tuschteckning som utgångspunkt. Ibland blir resultatet tryck i storformat, ibland miniatyraskar med scenografier utskurna i lager. Inspirationen kommer från allt från myter och folktro till
retro-sci fi och blandade historiska källor, gärna med några oväntade detaljer som gör att berättelsen spinner vidare utanför bilden. Utöver konsten är jag också verksam som illustratör och har bland annat jobbat med Minecraft, Storytel samt bokförlag och museer.

Jag är född och uppväxt i Laxsjö, Jämtland, men är bosatt i Gävle.

Elin Hjulström Lord
Gävle, Gävleborg
0738101185
elin@studiolord.se
www.studiolord.se
Instagram: @e.h.lord

Solar Rig
Keeper
Seer
Exodus

Malin Wikström

Malin Wikström

Bildkonstnär, född 1971, bosatt i Gävle. Jag arbetar i olika media, betong, gips och brons. Broderar i textil och papper. Trycker grafik och screentryck. Måleriet finns alltid med. Jag tilltalas av motsatser. Tungt och lätt. Papper och tråd, tyg och lim. Struktur och upplevelse.

Jag använder min kreativitet till att forma och gestalta tillvaron. Vi, människor, är av en grubblande art. Livsöden och berättelser är viktiga. Vår historia formar oss. Som överlevare. Som jag omvandlar till en rörelse, en form, i färg. 

Utställning ”Allt är bara bra”

Foton på verk från utställningen
”Allt är bara bra” i Wij, Ockelbo, 2022.

Rubriken på utställningen är tagen ur vardagen. Hur mår du? Och hur snabbt vi svarar att – Allt är bara bra. Som en hälsningsfras. Hur kommer det sig att vi är så artiga både i att fråga och svara?.. 

Söt som socker
Skymningstid

  Särskilt målningen ”Skymningstid”, som hänger ensam, fungerar som en altartavla i denna industrikatedral som Valsverket kan liknas vid med sin höga takhöjd och nästan sakrala stämning. ”Skymningstid” visar någonting som jag tolkar som ett bränt landskap. Bakom det sotsvarta sänker sig en sol på en rosa himmel. Vacker och vemodigt. För vem är det skymningstid, kan man undra, och det är inte säkert att man vill ha svaret

Kristian Ekenberg
Gefle Dagblad 20 juni 2022
Statisk
Formbar
Under ytan
Slå gnistor
Bottenlös
Dubbla

Medlem

Konstnärernas riksorganisation (KRO), Bildupphovsrätt (BUS), Konstnärscentrum Nord, Gävle Konstgrafiker, Ateljéföreningen Gaffel.

Utbildning

2020 Broderi, Västerberg. 2018 Handsömnad, Bäckedal. 2017 Yllebroderi, Västerberg. 2002 Bildpedagogik, Högskolan, Gävle. 2002 Bildterapi, Högskolan, Gävle. 2001 Skulpturlinjen, Skinnskatteberg. 1999 Konstlinjen, Gävle. 1994 Socionom, Umeå Universitet. 

Stipendium

2022, 2021, 2020 Konstnärsnämnden. 2021, 2020 Gävle Kommun. 2020 Konstnärscentrum Nord. 2016, 2013, 2009 Gunvor Göranssons Kulturstiftelse 

Inköp

Gävle Kommun, Region Västmanland, Region Norrbotten, Söderhamns kommun, Folkets Hus & parker, Bygdegårdarnas Riksförbund m.fl. 

Kontakt

Mail: maliinska@hotmail.com. Telefon: 070-8346290. Hemsida: www.malinwikstrom.com Instagram: maliinwikstrom